ἑπταμηνιαῖος

ἑπτα-μηνιαῖος, α, ον,
A born in the seventh month, Cic.Att.10.18.1, J.AJ5.11.4, Placit. 5.18.5:—also [suff] ἑπτα-μήνιος, ον, Theol.Ar.48.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • επταμηνιαίος — ἑπταμηνιαῑος, α, ον (AM) αυτός που διαρκεί επτά μήνες …   Dictionary of Greek

  • ἑπταμηνιαῖος — born in the seventh month masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑπταμηνιαῖον — ἑπταμηνιαῖος born in the seventh month masc acc sg ἑπταμηνιαῖος born in the seventh month neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑπταμηνιαίων — ἑπταμηνιαῖος born in the seventh month fem gen pl ἑπταμηνιαῖος born in the seventh month masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑπταμηνιαῖα — ἑπταμηνιαῖος born in the seventh month neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑπταμηνιαίου — ἑπταμηνιαῖος born in the seventh month masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑπταμηνιαίους — ἑπταμηνιαῖος born in the seventh month masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑπταμηνιαία — ἑπταμηνιαίᾱ , ἑπταμηνιαῖος born in the seventh month fem nom/voc/acc dual ἑπταμηνιαίᾱ , ἑπταμηνιαῖος born in the seventh month fem nom/voc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • επταμήνιος — ἑπταμήνιος, ον (Α) ο επταμηνιαίος …   Dictionary of Greek

  • ἑπταμηνιαίαν — ἑπταμηνιαίᾱν , ἑπταμηνιαῖος born in the seventh month fem acc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.